Subscripció al Blog AOC

Condicions de tractament de dades personals:
 1. Registre: blogs.
 2. Responsable del tractament: Direcció-Gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 3. Dades de contacte del DPD: C/ Salvador Espriu 45-51 08908 L’Hospitalet de Llobregat A/e: dpd@aoc.cat. Telèfon 93 272 25 00
 4. Finalitat del tractament:
  • Portar a terme comunicacions per correu electrònic relatives al contingut que es publica al blog del Consorci AOC: objectius del Consorci, serveis que presta, esdeveniments divulgatius, publicacions i altres informacions que puguin ser d’interès per a les persones subscrites als blog.
 5. Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
 6. Destinataris: No es farà cap cessió de dades
 7. Transferència internacional: Les dades de les persones que s’han subscrit són objecte d’una transferència internacional. Gestionem la subscripció utilitzant la plataforma Mailchimp que ha adoptat de clàusules tipus de protecció de dades del Reglament General de Protecció de Dades (679/2016)
 8. Drets:dret a retirar el consentiment i a suprimir, oposar-se, limitar, accedir i rectificar les seves dades dirigint-se a la seu electrònica del Consorci AOC així com a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sens perjudici que es posi en contacte amb el DPD amb caràcter previ a la presentació de la mateixa.
 9. Retirada de consentiment: Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment seleccionant l'enllaç que trobareu al peu dels correus electrònics que t'enviem o adreçant la vostra petició a comunicacio@aoc.cat
 10. Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament "Blogs" de la seu electrònica del Consorci AOC.
* Obligatori